MAAS ARCHITECTEN

architectuur & interieur

NL
EN

MAAS ARCHITECTEN

Wij maken bijzondere architectuur voor opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Sinds de start van ons bureau in 1991 hebben we honderden vrijstaande villa’s en woningen ontworpen. Maar we ontwerpen ook scholen, zorgcentra, kantoren en andere gebouwen. En niet in de laatste plaats hebben we ons in de loop der jaren ook gespecialiseerd in interieurs voor zowel particuliere als professionele opdrachtgevers. Voor elke opdracht waar we aan werken, willen we architectuur van dezelfde hoogwaardige kwaliteit leveren. Daarover zegt onze oprichter Wim Maas: ‘We beginnen nooit met beeldtaal, onze architectuur komt voort uit ruimtelijke oplossingen.’

In een goed ontwerp is het goed toeven, onder alle omstandigheden. Onze architectuur is eigenzinnig, eigentijds en altijd op maat. Als Wim Maas spreekt van ruimtelijke oplossingen, dan bedoelt hij ook ruimtelijke kwaliteit. In onze visie leidt deze tot een maximale belevingswaarde voor de gebruiker en de omgeving. Daarom besteden we bijvoorbeeld veel aandacht aan de rangschikking van volumes, aan de materialisatie en aan detaillering van zowel het interieur als het exterieur. Als we voor de kwaliteit die we ambiëren onconventionele middelen moeten inzetten, dan doen we dat. We gaan ver omdat we weten dat het ons inventieve oplossingen oplevert. We hebben de ervaring om hindernissen te nemen en belemmerende randvoorwaarden op te lossen. Natuurlijk hopen we u met de juiste voorstellen te kunnen verleiden tijdens de ontwerpfase, zodat er een gedeelde ambitie ontstaat met een resultaat waar we beide enthousiast van worden.

Ons team bestaat uit 15 medewerkers. Voor iedere opdracht stellen we een projectteam samen bestaande uit ontwerpers, een projectleider en tekenaars. Zo bent u verzekerd van optimale ontwerpkracht en projectbegeleiding, vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering. Met onze kennis, ervaring en intuïtie komen we tot ontwerpen die u verrassen en imponeren – bij elke opgave beginnen we ‘from scratch’ en waken we voor routine. We besteden veel tijd aan onderzoek en aan het ontwikkelen van een concept dat past bij de opdracht, de opdrachtgever en bij de plek.

In iedere opdracht bepaalt de context het ontwerp. Zoals de ervaring van onze senior architect Gerard Plug leert: ‘Context is de verzameling van alle belangrijke factoren die maken dat een gebouw of huis wordt verbonden met de plek. Er zijn ‘externe’ factoren zoals afmetingen en vorm van de kavel, de bezonning, windrichting en het uitzicht, maar ook de aanwezige infrastructuur en de kwaliteiten van het omringende landschap of de stedelijke bebouwing. En er zijn ‘interne’ factoren zoals de aard van het gebruik, het karakter van de gebruikers en de relaties tussen interieur en exterieur.’ Alle factoren samen vormen de basisingrediënten voor het ontwerp. Ze worden gewogen, gewaardeerd, geïnterpreteerd en vervolgens vertaald naar een ontwerp waarin uw wensen en eisen tastbaar worden. Het ontwerp komt tot leven, nog voordat de eerste steen is gelegd. Neem het gebouw voor het Waterschap Rijn & IJssel: uitgangspunt voor het ontwerp is de omgeving. Het waterschapsterrein ligt in een groenzone die doorloopt tot aan de binnenstad. Het is een hightechgebouw geworden met een ingetogen uitstraling, ingebed in een rustige omgeving.

Moderne architectuur reageert op stromingen uit het verleden en op ontwikkelingen die nieuwe technologie ons biedt. Voor onze senior architect Frank Vijftigschild is – onder meer – het verleden een inspiratiebron. De Barok bijvoorbeeld! Vaak associeert men deze periode met overdaad, aldus Frank. ‘Terwijl de Barok zich juist kenmerkt door een nieuwe dimensionale ontwikkeling. Anders dan in de Renaissance, met z’n geometrische vormen en afgebakende ruimtes, gaan in de Barok ruimtes steeds over in een volgende en weer een volgende ruimte, alsmaar door en door verwijzend naar het oneindige. Zo heeft iedere periode uit het verleden, denk bijvoorbeeld ook aan de Griekse bouwkunst, haar kwaliteiten. Veel principes van toen hanteer ik nog steeds bij het ontwerpen van 21e eeuwse huizen en gebouwen.’ Naast de door Wim en Gerard genoemde factoren laat Frank zich tijdens het ontwerpproces ook graag leiden door compositie, plasticiteit en contrasten als licht-donker, open-gesloten, hard-zacht en hoog-laag. ‘En niet in de laatste plaats zijn eenheid van kleur en materiaalkeus bepalend voor het eindresultaat. Daarover in gesprek gaan met de opdrachtgever, hem of haar meenemen in de voors en tegens, dat beschouw ik als een wezenlijk onderdeel van ons vak.’

Ruimtelijke beleving, schuilt in de details. Stel je voor: de wisselende gedaantes van de natuur, omlijst door het kader van een kozijn. Zichtlijnen van binnen naar buiten. Een vide, een overstek, een glasstrook. Stuk voor stuk architectonische ontwerpelementen die we inzetten om de overgangen tussen binnen en buiten, tussen verschillende ruimtes of functies te markeren. Slim, strategisch of subtiel toegepast dragen ze bij aan de beleving van de ruimtes en van de omgeving. Zo geven we vorm aan uw woon- of werkbeleving. Bij zowel een huis als een kantoor spelen emotie en gevoel mee. Het kan zijn dat u een kantoor met de uitstraling van een villa wenst. Daar komen we al pratend en schetsend achter. Wilt u optimaal profiteren vanuit uw woonkamer van het uitzicht op het water? Dan tillen we uw huis op, letterlijk, en lossen we meteen het parkeren mooi op onder het talud.

Elke opgave is uniek en onze ontwerpers zullen de context daarvan ieder op hun eigen wijze interpreteren. Toch is er sprake van een herkenbare architectuur. Intensief ontwerpoverleg tussen de ontwerpers zorgt voor een uitwisseling van de beste ideeën maar ook voor een samenhangende bureausignatuur. Dat zijn nooit luchtkastelen, daarvoor hebben we teveel financiële realiteitszin – uw budget is leidend voor onze creativiteit.

Professionaliteit wandelt in een tuin van ervaring, al zeggen we het zelf. U mag van ons verwachten dat we niet alleen architectonisch meerwaarde bieden, maar ook garant staan voor een sluitende begroting en planning. Geen verrassingen, tenzij ze van creatieve aard zijn. Ons team beschikt over brede kennis en ervaring op het gebied van bouwtechnieken en –methodieken maar ook van procesmanagement. We streven bij voorkeur naar een integraal ontwerpproces waarbij we – indien nodig – in  een vroeg stadium de juiste adviseurs betrekken. Zo zetten we niet alleen onze kennis maar ook die van anderen slim in voor een maximaal haalbaar resultaat.

Samenwerking zien we graag als een samenspel, als het pingpongen van ideeën, wensen, ambities en dromen. Meer nog dan opdrachtgever zien we u graag als gesprekspartner. Voordat we met de nieuwste 3D-software uw project uittekenen, geven we veel aandacht aan de schetsfase – lees: goede gesprekken met u over de vraag achter uw vraag. Hierin zijn de handschetsen een essentieel middel. Daarnaast verkennen we samen de omgeving van uw gedroomde huis of gebouw, en gedurende het ontstaansproces pakken we er vaak materialen bij. Zo worden onze gesprekken steeds concreter, net zolang tot we allebei een goed gevoel hebben over het definitieve ontwerp.

Toen we in 1991 startten, vormde duurzaam bouwen al de kern van onze bureaustrategie. Natuurlijk is goed opdrachtgeverschap ook belangrijk om tot een echt duurzaam huis of kantoor te komen. Zoals het hoofdkantoor van de duurzame melkpoederproducent Vreugdenhil, dat is beloond met het duurzame BREEAM-keurmerk. Win-win: het kantoor draagt zo bij aan de duurzame identiteit van Vreugdenhil en de energiekosten zijn enorm gedaald. In Lochem bouwden we in 2011 een autarkisch huis – energieneutraal dankzij een slim ontwerp  en een samenspel van duurzame technieken en installaties, zoals – onder meer – een warmtepomp en zonnepanelen. De deskundigheid en ervaring die we zo in de loop der jaren al innoverend hebben opgedaan, nemen we graag mee in een kennismakingsgesprek met u. Dan laten we meteen zien dat duurzaamheid en esthetiek elkaar geenszins uitsluiten.

Tot slot: hoogwaardige architectuur valt of staat wat ons betreft niet bij grote projecten of hoge budgetten. Wij werken ook aan kleinere opgaves zoals een garageverbouwing of een dakkapel.

Overweegt u om een woning of kantoor te bouwen of verbouwen, maar heeft u nog veel vragen? Wij helpen u graag om de antwoorden te vinden. In een eerste – geheel vrijblijvende – ontmoeting stellen we samen een doel en schetsen we u de mogelijke weg er naar toe. U bent van harte welkom bij ons op kantoor in Lochem of Zeist!

Maas architecten is lid van de BNA, Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus.