Woningbouw Nijmegen

2011

Woningbouw Nijmegen

metselwerk, nijmegen, renovatie, seriematig, woningbouw

/
Woningbouw
Nijmegen

Woningbouw Nijmegen

Het project Waterkwartier maakt onderdeel uit van een integrale aanpak van de gehele wijk Nijmegen-Oost. De aanpak voor het plangebied is te beschouwen als een revitalisering van de wijk waarvan delen van de wijk vervangen worden door nieuwbouw en delen van de wijk worden gerenoveerd. Een ander uitgangspunt voor het opknappen van de wijk is dat de bestaande wegenstructuur zo veel mogelijk behouden moet blijven.

De opdracht voor Maas Architecten was nieuwbouw van 141 grondgebonden rijenwoningen en twee bouwblokken met in totaal 44 appartementen. De rijenwoningen zijn onder te verdelen in huurwoningen en koopwoningen.

Met name rond het nieuwe plantsoentje zijn huurwoningen (blokken a-e) gerealiseerd. Deze zijn in twee types gebouwd, met langs- en dwarskappen, met een variant op de plattegrond voor de eindwoningen.

Door de introductie van een plantsoentje op deze plek ontstaat een meer besloten karakter in het binnengebied en wordt een oplossing gegeven aan de opheffing van de sociaal onveilige plekken rondom de bergingen en garageboxen tussen de Rijnstraat en de Waterstraat.

Voor de koopwoningen, die met name aan de doorgaande straten Kanaalstraat en Waterstraat zijn gerealiseerd, is gekozen voor een bredere en diepere woningplattegrond. Door te variëren op deze plattegrond met tussen- en eindwoningen en diverse opties voor dakkappellen en uitbouwmogelijkheden is een veelzijdig woningaanbod samengesteld voor de koopsector, met een ruime differentiatie in verkoopprijzen.

Het gebied rondom het plantsoen bevat 38 huurwoningen. Aan de buitenkant van het gebied, aan de Biezenstraat, Kanaalstraat en de Waterstraat, zijn 31 koopwoningen gerealiseerd. Dit zijn allemaal grondgebonden rijwoningen.

 

Begin 20e eeuw werden de eerste woningwetwoningen van Nijmegen in het Waterkwartier gebouwd. De bouwstijl was in de tuindorp gedachte. Het waren voor die tijd ruime woningen, en gebouwd aan de rand van de binnenstad met een eigen tuin.

 

De kenmerken van tuindorp-architectuur: keramische dakpannen, bakstenen muren en kleinschalige hoofdvormen, zijn weer gebruikt in het ontwerp van de nieuwbouwwoningen. De typologie van rijen met kopwoningen is een rechtstreekse verwijzing naar de bestaande structuur en tuindorp-architectuur van het Waterkwartier. Het middengebied van deelplan C is als parkje ingericht met veel groen, hetgeen refereert aan de tuindorpen van toen. De huurwoningen hebben allemaal aan de straatzijde een tuintje gekregen, afgezet met een haag om het groene karakter van het middengebied te versterken.

Woningbouw Nijmegen

metselwerk, nijmegen, renovatie, seriematig, woningbouw

/