Landgoed Het Olthof Azelo

2020

Landgoed Het Olthof Azelo

azelo, baksteen, hout, riet, seriematig, twickel, woningbouw

/
Woningbouw
Azelo

Landgoed Het Olthof Azelo

De ontwikkeling van een zogenaamd nieuw landgoed is één van de deelopgaves uit ‘Vitaal Azelo’ dat onder andere de versterking van (het woonprogramma van) de buurtschap Azelo tot doel heeft. De locatie is gelegen aan de Blokstegenweg, buiten de kern van Azelo op een voormalig heideveld aan de rand van een bos. In het inrichtingsplan, dat door landschapsarchitect Greet Bierema gemaakt is, wordt het bestaande terrein als uitgangspunt genomen. Aan de ene zijde is dit bos en aan de andere zijde is dit weiland met openheid. Dit geeft verschillende woonsferen (‘boszicht’ en ‘weidezicht’) waarbij het tussendeel op een sobere, landschappelijke wijze wordt ingericht. Op dit terrein wordt een cluster van woningen ontwikkeld met een landgoedthema: één groter bouwvolume dat vanuit ruimtelijk oogpunt een verwijzing geeft naar een hoofdhuis en enkele vrijstaande woningen. De ontwerpen (door Jorrit Hulshof van Maas Architecten) verwijzen op een eigentijdse wijze naar de streekeigen bebouwing. De gebouwen kenmerken zich door een hoog architectonisch niveau. Deze plannen zijn ontwikkeld door Le Clercq planontwikkeling uit Deventer. In een constructieve samenwerking tussen de gemeente, de architect, de ontwikkelaar en de stadsbouwmeester zijn de mogelijkheden verkend om deze ontwikkeling te optimaliseren. Het resultaat mag gezien worden.

bron: jaarverslag 2018 Het Oversticht: Omgevingskwaliteit gemeente Hof van Twente, Endrie Nijhuis, stadsbouwmeester

Voor meer informatie over de verkoop kunt u informeren bij: Le Clercq projectontwikkeling www.le-clercq.nl

Landgoed Het Olthof Azelo

azelo, baksteen, hout, riet, seriematig, twickel, woningbouw

/