Een gebouw waarin “ontmoeten en beleven” voorop staat

In vormgeving ingetogen, passend in het landschap en in relatie tot de bestaande omgeving. In relatie tot de golfbaan dynamisch, open en ruimtelijk ontvangend. Het gebouw is zo ontworpen dat, na binnenkomst, alle functies overzichtelijk waarneembaar zijn. Vanaf de inrit uit het dorp ervaar je het nieuwe clubhuis als een ingetogen gebouw. Het gebouw oogt als een eenvoudige schuur en refereert hiermee aan de nog bestaande oorspronkelijke bebouwing. Vanaf de parkeerplaats is het gebouw op twee manieren te benaderen. Direct via de entree, grenzend aan de parkeerplaats of via de noordkant van het parkeerterrein om de korte “vleugel” heen. In beide gevallen kom je in een soort van binnenpatio. De patio is iets (glooiend) verlaagd ten opzichte van de omgeving en vormt, alleen gescheiden door een glaswand, in beleving één geheel met de centrale hal van waaruit alle functies bereikbaar zijn. De administratieve- en bestuursruimtes zijn direct vanuit de centrale hal bereikbaar. De kleedruimtes en tassenberging liggen iets lager en zijn via een hellingbaan of rechtstreeks van buiten, vanaf de centrale patio bereikbaar.

De recreatieve functies van het clubhuis, zijn eveneens rechtstreeks vanuit de hal bereikbaar, maar liggen een halve verdieping hoger dan de centrale hal. Door deze ligging heeft men vanuit elke recreatieve functie, lunchruimte, bar, lounge of het aangrenzende, overdekte terras een royaal uitzicht over de golfbaan. Omdat deze functies en het terras maar een halve verdieping hoger liggen, blijf je het gevoel houden van het direct in contact zijn met de golfbaan. Het gebouw is afgedekt door middel van een “doorlopende” kap. Verwijzend naar de oorspronkelijke agrarische bebouwing en passend in de omgeving. Deze kap is het hoogst boven het buitenterras en loopt over de ondulerende vorm van het gebouw, langzaam naar beneden en is het laagste aan de noordzijde van de west-vleugel. Door deze vorm ontstaat er een optimale situatie voor de bezonning van het buitenterras.

Golfclub Keppel

dakpan, glas, keppel, metselwerk, pannen, sportaccommodaties, utiliteit

/