Woonhuis Warnsveld

2016

Woonhuis Warnsveld

beton, glas, hout, particulier, steen, warnsveld

/
Woonhuis
Warnsveld

Woonhuis landgoed ‘t Poppink

Deze woning is gesitueerd op het landgoed ’t Poppink. Enkele jaren geleden is hier door ons het “hoofdhuis” gerealiseerd.

Het landschappelijke ontwerp voor het landgoed is gebaseerd op de geomorfologische en landschappelijke opbouw van het gebied. Bij het ontwerp van het landgoed is bewust gekozen voor een informele opzet/verkaveling, waarbij de oorspronkelijk aanwezige elementen in het landschap zoveel mogelijk zijn behouden. Ook bij het ontwerpen van de woningen is deze informele benadering het belangrijkste uitgangspunt geweest. De bebouwing dient zich te voegen in het landschap.

Dat gebeurt door aanwezige es zelf te respecteren en de bebouwing te projecteren in de hoeken van het terrein, tegen de bosrand aan. Het middenterrein kan daardoor open blijven.

Het reeds gerealiseerde hoofdhuis is voorzien van een lage kap met een flauwe dakhelling. Hierdoor kon open sfeer van het landschap behouden blijven en vormt het huis geen belemmering voor de bestaande zichtlijnen. De lange rechte “oprijlaan” loopt dan ook niet midden voor het hoofdhuis, maar net daarnaast.

Voor deze woning (de tweede woning) is deze informele benadering nog verder doorgezet, niet alleen in de verschijningsvorm, maar ook bij de opzet van het woonprogramma, is bewust gekozen om geen inspiratie te zoeken in het stereotype beeld van een bijgebouw, zoals bijvoorbeeld een schuur.

De gewenste ondergeschiktheid aan het “hoofdgebouw” is enerzijds bereikt door de lagere ligging en anderzijds door het materiaal gebruik en de kleurstelling.

De woning ligt aan de rand van het erf, grenzend aan een openbaar toegankelijk wandelgebied. De verschijningsvorm van de woning is slechts een resultante van een functionele rangschikking van de diverse woonfuncties. De verschillende woonfuncties zijn, rekening houdend met de ligging ten opzichte van openbaar en privé, allemaal gerangschikt om een centraal midden gebied.

Deze centrale plek, functioneel ingericht als eetkeuken, heeft zowel visueel verbinding met het openbaar toegankelijke gebied en staat in directe verbinding met het privé terras.

Uitgangspunt voor de bewoners was om optimaal te kunnen genieten van de kwaliteiten van de  omgeving in relatie met een abstracte minimale vormgeving van de woning.