Woonhuis Laren

2015

Woonhuis Laren

glas, hout, lochem, metaal, particulier, woonhuis, zink

/
Woonhuis
Laren

Wonen aan de Molendijk

De boerderijen in deze omgeving hebben een lage goot, en zijn min of meer symmetrisch.

De schuren staan direct naast of achter de boerderij.

Zink roept associaties op met het boerenbedrijf.

Er wordt ingespeeld op het hier aanwezige open essenlandschap door de hoogteverschillen manifest te maken. Vanuit het huis loopt het talud aan vier zijden geleidelijk naar beneden. De beek aan de noordzijde is het laagste punt. Het is mooi om extra water aan het landschap toe te voegen en dat eventueel aan de beek te verbinden. De aangelegde vijver is aan de boszijde zo natuurlijk mogelijk, aan de andere zijde wordt de vijver begrensd door een lange rechte vlonder die naar het terras en de woonkamer loopt, en zo een cultuurlijke lijn vormt in het landschap.

De richting van het huis loopt parallel aan één zijde van het driehoekig bosje, de verderop gelegen, in de winter zichtbare beek, de genoemde vlonder en de haag die aan de wegzijde komt zodat de woning verankerd is in het landschap.

De plattegrond, de schuur is onderdeel van het hoofdvolume, heeft een H-vorm. Deze is ontstaan vanuit de behoefte om altijd ergens uit de wind en in de zon te kunnen zitten. De uitdrukkelijke wens van de opdrachtgeefster was uitzicht naar alle kanten. Deze H-vorm biedt die uitzichten en doorzichten vanuit de woning. Die doorzichten zijn kenmerkend voor de barok, een geliefd thema van de architect.

Door vorm, materiaal en kleur lijkt het volume van de woning kleiner. En valt de woning weg tegen het donkere landschap. De binnenzijde van de woning, waar we nog met de inrichting bezig zijn, is heel licht.