School Doetinchem

2016

School Doetinchem

doetinchem, glas, kantoor, metaal, onderwijs, restaurant, school, sportaccommodaties, stucwerk, utiliteit

/
School
Doetinchem

Graafschap College Doetinchem

Het Graafschap College te Doetinchem is voornemens om de hoofdvestiging gelegen aan de J.F. Kennedylaan uit te breiden met onderwijsruimten en een sportaccommodatie. Het gebouw wordt voorzien van een nieuw hart door het bouwen van een nieuwe entreehal, tussen de vleugels van de sectoren Z&W en T&I, welke wordt aangesloten op de te verbouwen aula waarin de keuken/uitgiftebalie en cateringservice worden gesitueerd. Daarnaast wordt de indeling van de begane grond van de afdeling Z&W aangepast.

Probleemstellingen zoals de benadering van het gebouw, parkeren van fietsen en auto’s, sector- hoofdingangen en verkeerstromingen in het gebouw zijn in ogenschouw genomen, in samenhang met de gewenste uitbreiding van de sector Z&W (Zorg en Welzijn).

Door de uitbreiding te situeren in de “binnenplaats” aan de westzijde van het gebouw  en deze op te tillen, ontstaat de mogelijkheid om, direct aansluitend aan de bestaande foyer/burcht, op de begane grond een centrale hal toe te voegen. Om beide ruimtes goed met elkaar te integreren is het wel nodig om de bestaande keuken en buffet te verplaatsen. Bij het podium in de hal komen de hellingbaan, kleedruimte en douches te vervallen om meer zichtlijn te creëren tussen de beide entrees. De trap naar de kelder wordt verplaatst en de toegang tot het podium wordt middels een trapje voorzien.

 

In de nieuwe situatie is de centrale ruimte direct toegankelijk vanaf de oostelijke- en westelijke parkeerplaats en dr. Bardetplaats. De drie verschillende sectoren worden voortaan ontsloten vanuit deze centrale ruimte, de bestaande entrees kunnen vervallen.

Het uitbreidingsprogramma van Zorg- en Welzijn, bestaat uit ruimtes voor creatieve vakken en een sportaccommodatie. De gymzaal is gesitueerd op de eerste verdieping boven de nieuwe centrale hal. Daarboven  zijn de overige ruimtes gesitueerd. Het geheel staat echter “los” van het bestaande gebouw vleugels en is hiermee door middel van een atrium verbonden. Middels luchtbruggen, die door het atrium lopen, kan het bestaande gebouw bereikt worden. De opgetilde nieuwbouw is een compacte opvallende verschijning die van een grote afstand de hoofdentree accentueert. De strekmetalen gevel zorgt voor evenwicht in de gevel en functioneert als permanente zonwering. Het luchtige materiaal versterkt de stoere hoofdvorm. De kopgevel van de gymzaal op de 1e verdieping bestaat uit lichtdoorlatende bouwelementen. De translucente panelen zorgen voor diffuus daglicht. Het vervaagt de scheiding tussen binnen en buiten, waarbij privacy is gewaarborgd. In de avonduren is de translucente gevel opvallend en uitnodigend, een venster naar de stad.

School Doetinchem

doetinchem, glas, kantoor, metaal, onderwijs, restaurant, school, sportaccommodaties, stucwerk, utiliteit

/