Appartementen Lochem

2011

Appartementen Lochem

appartement, baksteen, lochem, metselwerk, renovatie, seriematig

/
Appartementen
Lochem

Appartementen te Lochem

Opgave: Voor de ‘markt’ te Lochem was een ‘passend’ ontwerp maken als vervanging van een zestiger jaren invulling, op een mooi plein in het hartje van de stad.

Aan de achterzijde van de markt aan de Noorderwal moest een ‘gat’ gevuld worden om de ‘stadsmuur’ van Lochem te herstellen. In het bestemmingsplan was vastgelegd dat ‘historiserend’ gebouwd moest worden. Bovendien omhelsde het programma van eisen: zoveel mogelijk appartementen, een grote parkeergarage ook t.b.v. de aangrenzende RABO bank, winkels en / of horeca aan de marktzijde.

 

Invulling: Een stille groene binnenplaats waaromheen appartementen met grote balkons op het zuiden.

Het maaiveld van de markt ligt 1.20 meter hoger dan aan de Noorderwal. De plafondhoogte van de winkels op de begane grond aan de marktzijde is 3,30 meter,dus een hoge begane grond.

Deze vloer- en plafond hoogte worden naar de woningen aan de Noorderwal doorgezet. Het vloerpeil van die begane grond woningen aan de Noorderwal ligt dus op 1,20 meter boven het maaiveld. De plafondhoogte is dus ook 3,30 meter. Een borstwering van 0,75 meter waarborgt de privacy van die woningen aan de Noorderwal. In de toekomst zal de gracht langs die vestingwand aan de Noorderwal weer hersteld worden.

Er is gekozen om de kleinschaligheid(korrelgrote) van het stadje voort te zetten. Dit hebben we tot uitdrukking gebracht door een parcellering, zowel in kleur als in vorm. Hierdoor ontstaat een natuurlijk onderscheid per woning, dit is nog versterkt door ook verschillende maatverhoudingen toe te passen per woning bijvoorbeeld 3-4-5 steek of de guldensnede. Ook is er bijzondere aandacht besteed aan detaillering, neggen, breedte van het kozijnhout, luiken, zinken afdekking en waterslagen. Tot slot zijn nog 2 relieken uit de klassieke oudheid abstract toegepast.

Appartementen Lochem

appartement, baksteen, lochem, metselwerk, renovatie, seriematig

/